Entrevista a la presidenta de la Federació

Aquest dilluns es va convocar i desconvocar una nova vaga d’examinadors de la DGT. Les autoescoles de Barcelona segueixen 

pagant les conseqüències de la primera vaga i continuen alerta de cara a possibles noves accions en un termini de sis mesos. 

N’hem parlat amb Teresa Coll, presidenta de l’Associació d’Autoescoles de Barcelona i de la Federació d’Autoescoles de Barcelona.