Jornada FAB sobre l’actualització normativa del RD 702019

La Federació d’autoescoles de Barcelona juntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, van realitzar el 30/04/2019 una jornada informativa sobre els canvis que incorpora l’actualització normativa del RD 70/2019 sobre el Certificat d’Aptitud Professional per al transport.

La presentació va ser a càrrec del Sr. Josep Maria Fortuny, sub-director d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial. Seguidament la Sra. Marta Santamaria, Subdirectora general d’Ordenació i normativa del Transport Terrestre del Ministeri de Foment, va exposar el canvis que implica sobre l’anterior RD 1032/2007 i com s’apliquen amb caràcter immediat i futur.

Acte seguit, una taula rodona formada per els dos ponents anteriors, la Sra. Teresa Coll, presidenta de la Federació d’Autoescoles de Barcelona i el Sr. Manel Nogales, Director de Desenvolupament d’Etrasa, serveix per exposar el diferents fronts i perspectives de la normativa. La presidenta Teresa Coll exposa la necessitat d’una formació presencial per a que la formació continua pugui ser garantia de qualitat i compleixi el seu objectiu principal. Tanmateix explica que es necessària una formació continua per als propis formadors ja que els temaris i la reglamentació canvien i hem de garantir que tota la informació es coneguda pels nostres formadors. Un altre punt que va nombrar la nostra presidenta, es la necessitat d’un sistema de control que garanteixi la realització i el correcte desenvolupament del cursos.

Per finalitzar, es du a terme un torn de preguntes per a que els assistents puguin exposar els seus dubtes directament als membres de la taula.

Des de la FAB volem agrair al Departament de Territori i Sostenibilitat per la bona organització, a la Sra. Marta Santamaria per venir des de Madrid per transmetre’ns el seu coneixement i a tots els responsables de centres formadors per la seva assistència i implicació.