La Federació en el primer fòrum sobre el vehicle autònom

Dimarts passat 27 de novembre de 2018 ens vam desplaçar al col·legi d’enginyers industrials de Catalunya per a representar a la Federació en el primer fòrum sobre el vehicle autònom que se celebrava en aquesta institució.

El futur de la mobilitat revela un panorama molt diferent de l’actual no sols pel que fa a l’evolució dels vehicles sinó pel que fa a la mobilitat, sobretot, a les ciutats.

El paradigma de la mobilitat està canviant i apareix un nou concepte, el de la mobilitat autònoma basada, com no podia ser d’una altra forma, en el vehicle autònom.

Enginyeria, dret, filosofia, societat, són temes que es van tractar en aquest fòrum. Marc jurídic i visió de les administracions deixen veure que el camí és comú.

Com a intervenció destacable d’Antonio Manuel López, investigador principal en sistemes d’assistència automàtica a la conducció en el centre de visió per computador, cal dir que el camí és clar però el timing no. Podríem aventurar un termini no inferior a vint anys per a l’arribada del vehicle autònom de nivell 5 que manca de la necessitat d’un conductor o responsable, a cura del vehicle.

D’altra banda, representants de l’administració pública indiquen que en 2020 volen implementar les primeres línies de transport col·lectiu de viatgers en sòl urbà, basant-se en les experiències adquirides amb el projecte ÈRICA.