Principals novetats Llei de Trànsit

Avui ha estat aprovada en el Congrés dels diputats la Llei per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en matèria del permís i llicència de conducció per punts.

El text aprovat serà remès al BOE per a la seva imminent publicació.

En la zona de socis, podrà accedir al text comparatiu i detallat entre el text anteriorment vigent i el que es proposa en aquesta llei, perquè es vegi amb major claredat les modificacions dutes a terme.