Reunió de la taula de seguiment

Reunió de la taula de seguiment del pla de xoc per als exàmens del permís de conduir amb l’assistència de representants de DGT, ASEXTRA, CNAE i ACOES

S’ha analitzat la situació actual de cadascun dels punts recollits en el primer document del pla de xoc i, s’ha pogut comprovar el gran avenç que s’ha pogut fer en cadascun d’ells.

Hem de seguir avançant i és per això que la taula es tornarà a reunir passades les festes.

El compromís de totes les parts és la de seguir treballant i col·laborant amb DGT per aconseguir els objectius marcats.