Zona de Baixes Emissions

Per decret l’Alcaldia d’11 de juny de 2021 s’estableix que l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona produirà efectes a partir de les dates següents:

     – A partir del dia 1 de gener de 2022 en el cas dels vehicles de les categories N2, N3 i M2

     – A partir del dia 1 de juliol de 2022 en el cas dels vehicles de la categoria M3

FAB va incloure en l’Ordenança les Autoescoles i els automòbils destinats a les pràctiques de conducció de la categoria N2, N3, M2 i M3 en l’annex 4, vehicles que presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés a la ZBE.

Per gaudir de la corresponent autorització com a vehicles de serveis singulars s’ha de sol·licitar la inscripció dels vehicles al Registre, per poder circular per les ZBE de la metròpolis de Barcelona.

Després de vacances donarem la corresponent informació sobre el tràmit a realitzar i per això contactarem amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ZBE).