Calendario provisional pruebas de aptitud año 2022

En relación con el calendario provisional de pruebas de aptitud para el año 2022 , se informa que en la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona y en la Oficina Local de Sabadell no se realizarán exámenes en las siguientes fechas:• Del 3 al 7 de enero• 14, 15 y 18...

Zona de Baixes Emissions

Per decret l’Alcaldia d’11 de juny de 2021 s’estableix que l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona produirà efectes a partir de les dates següents:      – A partir del dia 1 de gener...