CAP

CAP

S’ha actualitzat el banc de preguntes per a la preparació de l’examen teòric per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional, acreditatiu de la corresponent qualificació inicial, necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles...
Pruebas del CAP 2022

Pruebas del CAP 2022

CALENDARI PROVES CAP 2022 segons RESOLUCIÓ VPD/3534/2021, de 2 de desembre publicat al DOGC núm 8556 modificada per Resolució VPD/3534/2021, de 26 de novembre publicat al DOGC núm 8601. Llegir...
Principals novetats Llei de Trànsit

Principals novetats Llei de Trànsit

Avui ha estat aprovada en el Congrés dels diputats la Llei per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en matèria del permís i...