CAP

CAP

S’ha actualitzat el banc de preguntes per a la preparació de l’examen teòric per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional, acreditatiu de la corresponent qualificació inicial, necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles...
Pruebas del CAP 2022

Pruebas del CAP 2022

CALENDARI PROVES CAP 2022 segons RESOLUCIÓ VPD/3534/2021, de 2 de desembre publicat al DOGC núm 8556 modificada per Resolució VPD/3534/2021, de 26 de novembre publicat al DOGC núm 8601. Llegir...