Formulari Soci


FORMULARI D'ALTA COM A AUTOESCOLA FEDERADA I CONSENTIMENT PER A PUBLICAR LES DADES DE LA SEVA AUTOESCOLA I SECCIONS (SI ES EL CAS) A LA NOSTRA WEB.

(Els camps marcats amb “*”son obligatoris)

Amb l'enviament d'aquest formulari, el titular del centre AUTORITZA a FAB a a iniciar el tràmit d'alta com a autoescola Federada i a fer públics les dades del centre y la seva activitat formativa en l'apartat corresponent a la red de centres de la pàgina web.

Formulari Socis