La nostra presidenta, la senyora Teresa Coll exposa els 10 punts acordats en la taula de seguiment del pla de xoc per als exàmens del permís de conduir.