Avui ha estat aprovada en el Congrés dels diputats la Llei per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en matèria del permís i llicència de conducció per punts.
El text aprovat serà remès al BOE per a la seva imminent publicació.
En la zona de socis, podrà accedir al text comparatiu i detallat entre el text anteriorment vigent i el que es proposa en aquesta llei, perquè es vegi amb major claredat les modificacions dutes a terme.

Llegir més