Serveis

Zurich

Assegurances

Assessorament jurídic especialitzat. Un dels despatxos de la Federació està reservat a aquest assessorament i rep les consultes legals que pugui tenir cadascun dels nostres associats. Els advocats de la Federació poden rebre als nostres associats mitjançant cita prèvia.

En la Federació disposem d'un conveni exclusiu amb Zurich Financial Services que facilita als nostres associats segurs d'automòbils, accidents, locals i salut que s'adapten totalment a les necessitats de l'autoescola. Preus competitius i garantia Zurich.

Ara a més gestiona les teves assegurances des de la nostra App exclusiva, totes les assegurances de l'autoescola a un sol clic!

Juridic

Jurídic

Assessorament jurídic especialitzat. Un dels despatxos de la Federació està reservat a aquest assessorament i rep les consultes legals que pugui tenir cadascun dels nostres associats. Els advocats de la Federació poden rebre als nostres associats mitjançant cita prèvia.

Aprèn a conduir amb seguretat i eficàcia amb la FAB i el Servei Català de Trànsit

SCT

Des de la Federació tenim un servei de tramitació davant el Servei Català de Trànsit.

Si necessita generar altes/baixes de professors, vehicles o seccions, modificació de dades o qualsevol altre tràmit davant el SCT, des de la Federació, setmanalment, ens desplacem en representació dels nostres associats a realitzar en el seu nom aquests tràmits.

Eviti esperes i desplaçaments innecessaris, la Federació ofereix aquest servei en exclusiva als seus associats.

LOPD

L.O.P.D

En la Federació disposem d'un conveni exclusiu amb 2CARE, empresa amb la qual també gestionem la PRL i que facilita tenir cobertura en totes dues especialitats sense modificar la direcció de contacte.

El mes d'abril de 2016 es va aprovar el reglament (UE) 2016/679 que va entrar en vigor el passat 25 de maig de 2018. Aquesta nova regulació que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, comportarà canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tractin amb dades de caràcter personal.

Serveis Federació i 2Care adaptats a la nova reglamentació europea:

-Estudi del tractament de les dades en les organitzacions

-Registre de les activitats de tractament

-Avaluació d'impacte i valoració dels tractaments

-Informació bàsica del tractament a tots els usuaris

-Formació responsable de protecció de dades

-Informació a clients, adaptació de formularis i qualitat de recollida de les dades

-Comunicació i cessió de dades

-Protocol de l'exercici dels drets

-Creació de contractes, formularis i clàusules

Fiscal

Fiscal Comptable

Un dels despatxos de la Federació està reservat a aquest assessorament i rep les consultes relacionades amb aspectes fiscals i mercantils que pugui tenir cadascun dels nostres associats.

Des d'aquesta especialitat oferim:

 • Assessoria fiscal i mercantil en general
 • Informació permanent dels canvis en normativa fiscal
 • Estudi del tracte i repercussió fiscal de determinades operacions
 • Imposat de societats i dipòsit de comptes
 • Control permanent del compliment de les obligacions fiscals (IVA, estimacions, mòduls,…)
 • Representació en cas d'inspecció fiscal
 • Assessorament comptable en general
 • Tramitació i mecanització comptable de societats i estimacions
 • Registre mercantil
 • Assistència i representació davant inspeccions
 • Declaracions de renda i patrimoni

Assessor fiscal i comptable en la Federació, garantia de qualitat.

Fiscal

Laboral

Un dels despatxos de la Federació està reservat a aquest assessorament i rep les consultes relacionades amb aspectes fiscals i mercantils que pugui tenir cadascun dels nostres associats.

Des d'aquesta especialitat oferim:

 • Confecció i tràmit de nòmines.
 • Segurs socials.
 • Contractes laborals i pròrrogues.
 • Cartes de pagament i resum anual d'IRPF.
 • Afiliació d'empreses i treballadors per compte d'altri.
 • Autònoms.
 • Tràmits d'incapacitat temporal.
 • Assistència i representació davant organismes oficials, jutjat social, inspecció de treball…
 • Departament de treball, secció de conciliació individual.
 • Sol·licitud de subvencions i bonificacions laborals.
 • Pensions i prestacions.

PRL

El treball directe amb la Federació fa que la seva metodologia s'adapti perfectament al nostre sector i garanteixi una bona coordinació.

En la Federació disposem d'un conveni exclusiu amb 2CARE que proporciona una cobertura especialitzada en prevenció de riscos laborals i adaptada a cadascuna de les nostres empreses.

El treball directe amb la Federació fa que la seva metodologia s'adapti perfectament al nostre sector i garanteixi una bona coordinació.

-Avaluació de riscos

-Determinació i descripció dels llocs de treball, Identificació, valoració i avaluació dels riscos per lloc de treball, de les instal·lacions i dels equips de treball

-Seguiment del compliment de les mesures correctores i preventives necessàries

-Formació en matèria preventiva (es realitzarà dues sessions anuals presencials cadascun dels centres de reunió de la Federació que es coordinessin amb les empreses)

-Resolució de dubtes i consulta

-Coordinació d'activitats empresarials en matèria preventiva i control documentació de la mateixa

-Seguiment de la vigilància de la salut en els centres contractats

-Realització de revisions mèdiques de manera anual en els centres concertats (les revisions mèdiques podran realitzar-se en els centres de reunió de la Federació, pistes d'examen)

Especialitats tècniques, vigilància de la salut i reconeixements mèdics específics per als treballadors d'autoescola. Garantia de qualitat.